Privacybeleid

Privacy, Cookies & Disclaimer. 

 

Gebruikmaken van het internet gaat hand in hand met het uitwisselen van informatie. Zonder deze uitwisseling zou u immers geen bezoek kunnen brengen aan onze website. U kunt daarbij denken aan de gegevens die u zelf invult wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief, of de IP-gegevens die uw computer, tablet of smartphone met websites moet delen om überhaupt een verbinding tot stand te kunnen brengen. Hoewel deze uitwisseling van informatie dus verweven is met de essentie van het internet, is het natuurlijk wel zo prettig dat u weet hoe er met die informatie wordt omgegaan en waar deze voor worden gebruikt. 

Remco Optiek heeft daarom een privacyverklaring opgesteld. Hierin kunt u lezen welke gegevens u bij een bezoek aan onze site uitwisselt en hoe deze door ons gebruikt worden om uw ervaring als bezoeker te verbeteren. 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 

Remco Optiek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

Worden uw gegevens met anderen gedeeld? 

Remco Optiek verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

In kaart brengen websitebezoek 

Op de website van Remco Optiek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Remco Optiek gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

Google Analytics 

Remco Optiek maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Remco Optiek heeft hier geen invloed op. 

Remco Optiek heeft Google geen toestemming gegeven om via Remco Optiek verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Beveiligen 

Remco Optiek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Remco Optiek maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Remco Optiek verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@remco-optiek.nl  

 

www.remco-optiek.nl is een website van Remco Optiek. Remco Optiek is als volgt te bereiken: 

 

Dorpsstraat 32 
3433 CK Nieuwegein 

 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 71580581 

 

030 – 6060713 
info@remco-optiek.nl